Gratis proefles


Kom langs bij één van onze lessen voor een gratis proefles.

Opgave per e-mail bij de secretaris is gewenst, maar niet verplicht.

Lid worden


Als er een gratis proefles is gevolgd, ontvang jij/ontvangt u van de leiding een informatiepakket met hierin een welkomstbrief, inschrijfformulier en automatisch incassoformulier. Deze kun jij/ kunt u thuis rustig doorlezen en als jij/u besluit om lid te worden van onze vereniging kun jij/kunt u de ingevulde formulieren weer aan de leiding afgeven en zorgt zij/hij voor afgifte bij de ledenadministratie.

Let op: alle documenten dienen ondertekent te zijn door een meerderjarige tekenbevoegde!

Lidmaatschap beëindigen


Opzeggen dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren, voorafgaand aan een half jaar, dus vóór 23 december of vóór 23 juni. Opzeggingen en/of wijzigingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris of per e-mail via 
ledenadministratie@gvnoad.nl.

(Let op: de opzegging wordt altijd schriftelijk bevestigd. Indien u na 2 weken nog geen schriftelijke bevestiging hebt ontvangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen)

Contributie
Tarieven 2017/2018
  Junior (0 t/m 15 jaar)
Senior (16 jaar en ouder)

Donateurs
:
:

:
€ 2,75 per uur
€ 3,60 per uur 

vanaf € 10,00 per jaar

Bondscontributie

Met ingang van het seizoen 2013/2014 is de KNGU overgestapt op een nieuw systeem voor bondscontributie. Gedurende 3 jaar zal de overstap naar het nieuwe systeem geleidelijk worden ingevoerd. Daarom heeft GV NOAD tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2013 besloten met ingang van het seizoen 2014/2015 de bondscontributie apart te vermelden op de factuur en de rest van de contributie te berekenen aan de hand van een uurtarief. De Bondscontributie voor dit seizoen bedraagt € 26,20 voor seniorleden en € 21,40 voor juniorleden. 

Aantal lessen

Het aantal lessen dat gegeven wordt kan per seizoen verschillen, afhankelijk van de schoolvakanties. Nieuwe leden betalen het aantal lessen vanaf aanvang lidmaatschap. Bij verhindering vindt echter geen restitutie van het lesgeld plaats. Opzeggingen worden per half jaar geregistreerd.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Alle leden en/of hun ouders worden uitgenodigd om de ALV bij te wonen en mee te beslissen over de koers voor het volgende jaar.

Betaling

Contributie wordt 2 maal per jaar gefactureerd, te weten in januari/februari en in september/oktober. Betaling vindt altijd plaats per half jaar, ook wanneer tussentijds wordt opgezegd. Wij maken gebruik van automatische incasso voor al onze leden.
Voor kortlopende cursussen wordt gebruik gemaakt van eenmalige incasso en voor de halfjaarlijkse contributie van een doorlopende machtiging.

Ons rekeningnummer is IBAN NL24 RABO 0329 8129 12 ten name van Gymnastiekvereniging NOAD.

Clubkleding


Sinds april 2016 heeft  NOAD nieuwe clubkleding!

De pakjes voor de meisjes en dames kunnen online besteld worden via www.tt-gymnastics.nl.
Het nummer van het pakje is V498.
De kosten voor een meisjespakje (maat 128/164) bedraagt € 37,-.*
De kosten voor een damespakje (maat S,M en L) bedraagt € 39,50.*
*mogelijk heeft er een prijsverhoging plaatsgevonden

De jongens/herenshirts zijn speciaal voor ons aangepast en kunnen daarom alleen via de vereniging besteld worden.
De kosten bedragen € 51,-, inclusief broek.

Meer info via info@gvnoad.nl

Let op: informatie over 2e-hands pakjes etc. volgt z.s.m.. 

Inloggen  :