Proefles

Wanneer u graag aan uw conditie of lenigheid wilt werken, maar u weet nog niet zeker of gymnastiek, aerobics of trimmen bij u past, kom dan een langs bij onze lessen voor een gratis proefles. 

Als het u bevalt, hebben we misschien nog wel een leuke aanbieding voor u in petto... 

Lid worden

Als je wilt, kun je eerst één gratis proefles volgen bij onze vereniging.
Vind je het leuk, dan kun je je inschrijven als lid van de vereniging.

Vraag aan de leidster een inschrijfformulier of download dit hier. (klik hier voor het machtigingsformulier)
Vul het inschrijf- en het machtigingsformulier volledig in, voorzien van handtekening, en lever dit in bij de leidster.

Lidmaatschap beëindigen

Opzeggen dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren, voorafgaand aan een half jaar, dus vóór 23 december of vóór 23 juni. Opzeggingen en/of wijzigingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij een van de bestuursleden of per Email ledenadministratie@gvnoad.nl.

(Let op, opzegging wordt altijd schriftelijk bevestigd. indien u na 2 weken nog geen bevestiging hebt ontvangen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.)

Contributie
Tarieven 2016/2017
  Jeugd t/m 15 jaar
Senioren

Donateurs
:
:

:
€ 2,75 per uur
€ 3,60 per uur 


vanaf € 10,00 per jaar

Bondscontributie

Met ingang van het seizoen 2013/2014 is de KNGU overgestapt op een nieuw systeem voor bondscontributie. Gedurende 3 jaar zal de overstap naar het nieuwe systeem geleidelijk worden ingevoerd. Daarom heeft GV NOAD tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2013 besloten met ingang van het seizoen 2014/2015 de bondscontributie apart te vermelden op de factuur en de rest van de contributie te berekenen aan de hand van een uurtarief. De Bondscontributie voor dit seizoen bedraagt € 24,72 voor senior leden en € 20,24 voor junior leden. 

Aantal lessen

Het aantal lessen dat gegeven wordt kan per seizoen verschillen, afhankelijk van de schoolvakanties. Nieuwe leden betalen het aantal lessen vanaf aanvang lidmaatschap. Bij verhindering vindt echter geen restitutie van het lesgeld plaats. Opzeggingen worden per half seizoen geregistreerd.

Algemene ledenvergadering (ALV)

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Alle leden en/of hun ouders worden uitgenodigd om de ALV bij te wonen en mee te beslissen over de koers voor het volgende jaar.

Betaling

Contributie wordt 2 maal per jaar gefactureerd, te weten in januari en in september. Betaling vindt altijd plaats per half jaar, ook wanneer tussentijds wordt opgezegd. Wij maken gebruik van automatische incasso voor al onze leden.
Voor kortlopende cursussen wordt gebruik gemaakt van eenmalige incasso en voor de half jaarlijkse contributie van een doorlopende machtiging.

Ons rekeningnummer is IBAN NL24 RABO 0329 8129 12 ten name van Gymnastiekvereniging NOAD.

Inloggen  :